День перший: 22 травня | Конференція 1: Первинна Ланка

10:00  |  Вступне слово організаторів.

Вороненко Юрій Васильович.

Ректор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук, професор, академік Національної академії медичних наук України.

10:02  |  Проблемні питання ведення хворих з COVID-19 на різних рівнях медичної допомоги.

Голубовська Ольга Анатоліївна

Завідувач кафедри інфекційних хвороб НМУ ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор.

10:20  |  COVID-19 як тест на зрілість систем охорони здоров’я світу та України.

Голубовська Ольга Анатоліївна

Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О.Богомольця.

10:40  |  Лайм-бореліоз: сучасний стан проблеми.

Голубовська Ольга Анатоліївна

Завідувач кафедри інфекційних хвороб НМУ ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор.

11:00  |  Проведення протиепідемічних заходів при виявленні хворого на COVID-19 в амбулаторно-поліклінічних умовах (для лікарів первинної ланки).

Чумаченко Тетяна Олександрівна

Завідувач кафедри епідеміології ХНМУ, доктор медичних наук, професор.

11:20  |  TBC та ВІЛ-асоційовані ураження очей (для первинної ланки).

Дорохова Олександра Едуардівна

Лікар відділення запальних захворювань ока ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» (Одеса), кандидат медичних наук.

11:40  |  COVID у практиці лікаря клініциста.

Дуда Олександр Костянтинович

Завідувач кафедри інфекційних хвороб НМАПО імені П.Л. Шупика, професор, доктор медичних наук.

12:00  |  Питання планової вакцинації в умовах пандемії COVID-19.

Мінухін Валерій Володимирович

Директор ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України» (Харків), доктор медичних наук, професор.

12:20  |  Клінічна та лабораторна діагностика захворювань нирок на амбулаторно-поліклінічному рівні.

Мойсеєнко Валентина Олексіївна

Доктор медичних наук, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О.О. Богомольця.

12:40  |  Сучасна терапія респіраторних інфекцій верхніх дихальних шляхів.

Дєєва Юлія Валеріївна

Завідувач кафедри оториноларингології НМУ ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор.

13:00  |  Інфекції сечової системи: європейські настанови 2020.

Іванов Дмитро Дмитрович

Завідувач кафедри нефрології і нирково-замісної терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор.

13:20  |  Антибактеріальна терапія інфекцій сечовивідних шляхів у практиці лікаря загальної практики - сімейної медицини.

Пасєчніков Сергій Петрович

Доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри урології НМУ ім. О.О. Богомольця.

13:40  |  Інфекційно-запальні захворювання носових пазух: проблемні питання.

Пелешенко Наталія Олександрівна

Науковий співробітник відділення запальних захворювань ЛОР-органів ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України», лікар-отоларинголог вищої категорій, кандидат медичних наук, професор.

14:00  |  Невідкладні стани у практиці лікаря-педіатра.

Дудник Ганна Сергіївна

Асистент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії ІПО НМУ ім. О.О. Богомольця.

14:20  |  Міжнародна класифікація первинної медичної допомоги (ICPC-2-E) в практиці лікаря загальної практики — сімейної медицини.

Крамарчук Володимир Вікторович

Аспірант кафедри сімейної медицини ФПО Днiпропетровської медичної академiї.

14:40  |  Оптимізація діагностики наслідків антибіотикотерапії в практиці лікаря первинної ланки.

Зигало Ельвіра Вікторівна

Старший науковий співробітник ДУ "Інститут гастроентерології НАМН України", кандидат медичних наук

15:00  |  Торакальна хірургія у пацієнтів з туберкульозом.

Калабуха Ігор Анатолійович

Завідувач відділення торакальної хірургії ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», доктор медичних наук, професор.

15:20  |  Сучасна терапія респіраторних інфекцій верхніх дихальних шляхів.

Роман Колесник

Фахівець відділу антибіотикорезистентності та інфекційного контролю ДУ «ЦГЗ МОЗ України».

15:40  |  Clostrididium difficile-інфекція: проблеми діагностики та лікування.

Зінчук Олександр Миколайович

Завідувач кафедри інфекційних хвороб Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, доктор медичних наук, професор.

16:00  |  Невідкладні стани неврологічного генезу в практиці лікаря загальної практики — сімейної медицини.

Бєлка Катерина Юріївна

Лікар-анестезіолог, кандидат медичних наук, асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ ім. О.О. Богомольця.

16:20  |  Досвід УЗ досліження легенів при пневмонії у дітей (для первинної ланки).

Подліанова Олена Іванівна

Доцент, кафедри дитячих хвороб Запорізького державного медичного університету, кандидат медичних наук.

16:40  |  COVID-19 і бронхіальна астма.

Рекалова Олена Михайлівна

Завідувач лабораторії клінічної імунології ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», доктор медичних наук.

17:00  |  Інфекційні увеїти (для первинної ланки).

Зборовська Олександра Володимирівна

Завідувач відділення запальних захворювань ока ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» (Одеса), доктор медичних наук.

17:20  |  Невідкладні стани токсикологічного генезу в практиці лікаря загальної практики — сімейної медицини.

Постернак Геннадій Іванович

Професор кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії ПО НМУ ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор.

17:40  |  Невідкладна медична допомога на поліклінічно-амбулаторному рівні.

Омельчук Микола Анатолійович

Асистент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії ПО, тренер Європейської ради реанімації.

s1.png
s3.png
s2.png
s4.png

02000, Україна  м. Київ, вул. Оболонська, 12, кв. 35, тел. +38 044 466 64 93

© ACCEMEDIN, 2019. All rights reserved except where noted.