День другий: 23 травня | Конференція 1: Міждисциплінарна взаємодія

10:02  |  Досвід лікарів первинної допомоги щодо попередження поширення захворювання на COVID-19. Топ-проблемних питань для обговорення.

Короткий Олександр Володимирович

Асистент кафедри менеджменту ІПО НМУ імені О.О.Богомольця, заступник директора КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Святошинського району м.Києва.

10:20  |  Особливості клінічних проявів і лабораторної діагностики COVID-19.

Кірієнко Валентина Теодорівна

Доцент кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматоверенології післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця, кандидат медичних наук.

10:40  | Перебіг бронхіолітів у дітей (для первинної ланки).

Котлова Юлія Валентинівна

Доцент, кафедри дитячих хвороб ФПО Запорізького державного медичного університету, кандидат медичних наук.

11:00  |  Синкопальні стани у практиці сімейного лікаря: європейські рекомендації.

Фесенко Володимир Іванович

Доцент кафедри педіатрії, сімейної медицини та клінічної лабораторної діагностики Днiпропетровської медичної академiї (Кривий Ріг), кандидат медичних наук.

11:20  |  Больовий синдром у практиці сімейного лікаря.

Лісний Іван Іванович

Доктор медичних наук, доцент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця.

11:40  |  Диференційна діагностика бронхообструктивного синдрому в практиці сімейного лікаря (для первинної ланки).

Кривенко Віталій Іванович

Завідувач кафедри сімейної медицини, терапії, кардіології і неврології ФПО Запорізького державного медичного університету, професор.

12:00  |  Особливості перебігу коронавірусної інфекції (COVID-19) у дітей.

Марушко Юрій Володимирович

Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця.

12:20  |  Клінічні особливості та реальні клінічні випадки ураження нирок у пацієнтів з COVID-інфекцією.

Красюк Едуард Костянтинович: Лікар-нефролог, доцент кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматоверенології післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця, кандидат медичних наук.

Алексєєва Вікторія В'ячеславівна: Асистент кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматоверенології післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця, кандидат медичних наук.

12:40  |  Персоналізація менеджменту патології молочної залози.

Радченко Віталій Володимирович

Асистент кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПО Дніпропетровської медичної академії.

13:00  |  Особливості лікування пацієнтів з високодиференційованими формами раку щитоподібної залози (для вторинної ланки).

Данилюк Михайло Богданович

Асистент кафедри загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти, Запорізького державного медичного університету, кандидат медичних наук.

13:20  |  Патологія щитовидної залози під час вагітності.

Радченко Віталій Володимирович

Асистент кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПО Дніпропетровської медичної академії.

13:40  |  Симультанні операції у пацієнтів з ендокринною патологією (для вторинної ланки).

Кубрак Михайло Анатолійович

Асистент кафедри загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти ФПО Запорізького державного медичного університету, кандидат медичних наук.

14:00  |  Інфекції сечової системи при цукровому діабеті (іНЗКТГ-2).

Іванов Дмитро Дмитрович

Завідувач кафедри нефрології і нирково-замісної терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор.

14:20  |  Covid19 та печінка.

Манжалій Еліна Георгіївна

Кандидат медичних наук, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 НМУ імені О.О. Богомольця.

14:40  |  Гіпертрансаміназемія у дітей в практиці сімейного лікаря (причини та тактика ведення).

Березенко Валентина Сергіївна

Завідувач кафедри педіатрії №1 НМУ ім. О.О. Богомольця, професор, доктор медичних наук.

15:00  |  Гострі бронхіти у дітей.

Боярська Людмила Миколаївна

Професор кафедри терапiї, кардiологiї та сiмейної медицини ФПО Днiпропетровської медичної академiї, заслужений лiкар України.

15:20  |  Антифосфолiпiдний синдром в клiнiчнiй практицi.

Кузьмiна Ганна Петрiвна

Професор кафедри терапiї, кардiологiї та сiмейної медицини ФПО Днiпропетровської медичної академiї, заслужений лiкар України.

15:40  |  Вибір діагностико-лікувальної тактики при наданні невідкладної медичної допомоги на різних етапах госпіталізації.

Дудник Ганна Сергіївна

Асистент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії ІПО НМУ ім. О.О. Богомольця.

16:00  |  Вегетативні розлади органів дихання: гіпервентиляційний синдром.

Шарікадзе Олена Вікторівна

Доцент кафедри педіатрії N 1 НМАПО імені П.Л. Шупика, педіатр, алерголог, кандидат медичних наук.

16:20  |  Токсокароз: особливості клініки, діагностики та лікування у дорослих.

Коцюбайло Любов Петрівна

Кандидат медичних наук, асистент кафедри інфекційних хвороб.

16:40  |  Внутрішньолікарняна інфекція серед медичних працівників у контексті COVID-19.

Благая Анна Вікторівна

Доцент кафедри гігієни та екології №1 НМУ ім. О.О. Богомольця, кандидат медичних наук.

s1.png
s3.png
s2.png
s4.png

02000, Україна  м. Київ, вул. Оболонська, 12, кв. 35, тел. +38 044 466 64 93

© ACCEMEDIN, 2019. All rights reserved except where noted.